کلاس نهم 2 - دبیرستان حاج حسین نوایی / 26 اردیبهشت 97 2:29