ماجرای رقص باران کوثری و آزاده صمدی در یک نمایش چه بود؟! 0:59