نامزدی مثل یه دوچرخه است که نمیزارن سوارش بشی (ترکی) 5:19