آنونس: من پرحادثه ترین خواننده جمهوری اسلامی هستم

2:23