شور ( یاحسین غریب مادر ) / کربلایی حسین طاهری

1:45