مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 97- حسینیه خانیک 13:47