گزارش شبکه سحر از مسابقات جام جهانی بازیهای رایانه ای - ENG 9:59