سخنرانی استاد رائفی پور درباره ی استراتژی عاشورا 1391 (بخش3)

33:28