خندوانه، 26 شهریور 94، پشت صحنه اجرای شقایق دهقان 3:54