دروغ اپل درباره استفاده انیموجی (Animoji) آیفون X 15:54