اختتامیه هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور وزیر ارشاد برگزار شد 4:56