تیتراژ برنامه ی طلوع با گویندگی بیژن باقری در شبکه چهار - 2 1:09