نماهنگ کریم آل طه از صابر خراسانی و غلامرضا صنعتگر 5:24