تجهیزات کنفرانس بوش سری DICENTIS - تاویار محافظ پارسه 1:59