نظر دهیار روستای حاج حسن مکریان شمالی-شهرستان میاندوآب 0:28