برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 23 1:54