پشت صحنه برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار - قسمت اول 1:01