جلسه اول کلاس آنلاین شیمی دوازدهم(شروع جلسات اصلی)

1:47:57