تشکر علی دایی از کمک ها مردمی برای زلزله زدگان

0:50