نصب گیرنده دیجیتال و دوربین 360 درجه بر روی هایلوکس 1:40