گزارش خبری از شرکت تولیدی توپک ایران ( توپ های ورزشی تیبا ) 3:35