کلاچ برقی - کروز کنترل - سمند ef7 - ایران کلاچ - احمدی - جاده مخصوص 0:41