خندوانه، 5 شهریور 94، خلاصه مراسم گروه بندی کمدین ها 5:26