خندوانه، 27 شهریور 94، پشت صحنه اجرای امین حیایی 4:02