نمونه کلیپ گل فروشی و ماشین سواری داماد ( روز عروسی ) 0:51