دلجویی سردار پاکپور از کودکان و مردم زلزله زده

0:59