خندوانه، 27 شهریور 94، پشت صحنه اجرای امیر مهدی ژوله 4:18