آمار نهایی کشته شدگان طوفان ماریا در سال 2017 اعلام شد. 0:52