کلاس نهم 1 - دبیرستان حاج حسین نوایی / 26 اردیبهشت 97 2:58