اجرای زیبا و هنرمندانه رومینای عزیز- نفر دوم جشنواره ملی موسیقی جوان 1:00