برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 51 1:52