فیلم/ تلاش دختر خردسال برای انصراف مادرش از خودکشی 1:05