ماجرای اهدای ده انگشتر توسط رهبر معظم انقلاب به یک دانشجوی طرح ولایتی 5:05