آخرین وضعیت سیل از زبان فرماندار گمیشان: 3 درصد شهرستان درگیر آب گرفتگی است 6:33