فروش سهام کارخانه ساخت توربین های بادی 3 مگاوات 0:11