حرکت ماشین با استفاده از مکس اسکریپت (قسمت سوم) 10:06