خلاصه جام حذفی ایتالیا: سامپدوریا 0-2 میلان (پیروزی در وقتهای اضافی) 8:18