هایلایت بازی Gambit vs Keen Gaming در روز اول Bucharest Minor 14:46