کلیپ خبرگزاری رسمی دانشجو و استفاده از آهنگ چاوشی 12:06