کلیپ پروژه های قابل افتتاح علوم پزشکی گراش در دهه فجر 97 2:03