انیمیشن بی مدافع 1 ( فرجام برجام ، سایه ی جنگ ) 7:03