هلی شات بازی استقلال و پرسپولیس استادیوم آزادی 1:57