تحکیم دو بعدی یک لایه خاک کاملا اشباع در اباکوس 22:59