گفت‌وگو با دکتر لیلا آشتیانی، رییس بیمارستان آبان تهران 17:44