اسکورت رهبر کره شمالی در بهترین بلوار پکن قبل از دیدار با رئیس جمهور چین 0:16