کربلایی حسین عینی فرد - عزاداری شام غریبان امیرالمومنین ع 2:37