ماهیگیری - کلاچ کردن ماهی کپور و صدای زیبای بازر 0:47