امدادرسانی پرسنل بیمارستان کلاله به سیل زدگان آق قلا 1:06