حضور گویندگان گلوری و اجرای زنده در برنامه خندوانه 8:29