آمورش و مسابقات رباتیک کرج آریانا ربات البرز

1:39